Trong Dòng Cảm Thức Văn Học Miền Nam

Trong Dòng Cảm Thức Văn Học Miền Nam
Phân Định Thi Ca Hải Ngoại

Sưu Tầm và Tiểu Luận của Trần Văn Nam, 556 trang

Tập sách quy tụ nhũng bài viềt đã đăng báo từ năm 1967 dến 2005. Ghi lại khung Văn-học-sử Miền Nam từ 1954 dến 1963; rồi từ 1963 đén 1975; và mười hai chương cho các dòng thơ hải ngoại tù 1975 đẽn 2005. Những vấn đề văn chương  được làm nổi bật: Thể thơ đối thoại; Lục bát tập trung; Ngôn ngữ huyền ảo vẫn trường tồn; Sự giải thích ở trong thơ; Phê bình theo phương pháp khách quan và phương pháp chủ quan. Những câu thơ xuất sắc của thi nhân hải ngoại viết về thơ siêu hình (những cảm nghĩ cuộc đời); và viết về tình hoài hương.

Một số bài thơ kỳ lạ về chiến tranh Việt Nam; và những tài liệu liên hệ tới đề tài hiếm có Vật lý vũ trụ; kể như những sưu tầm đóng góp mới vào văn chương hải ngoại.