Phần Ký Âm Hai Bản Nhạc Phổ Thơ Của Các Nhạc Sĩ PHẠM DUY và VĨNH ĐIỆN

Để có thể nghe hai bản nhạc này ở “Youtube-Music“: xin tìm trên Google với đề-mục “Thơ phổ nhạc Phạm Duy”, rồi đọc nơi bài viết “Nhạc sĩ Phạm Duy đổi lời rất đạt ý thơ khi phổ nhạc” (trong đó có dấu-hiệu để click vào nghe nhạc) - TRẦN VĂN NAM

XIN GHI RÕ BẢN NHẠC “Một Khắc Bay Chơi” (GHI THEO TỪNG HÀNG TRONG BẢN NHẠC)

Nhạc PHẠM DUY, Thơ TRẦN VĂN NAM

Bão rớt ngoài rèm/Mái nhà lân cậnNửa chìm trong mưa/nửa nghiêng như bóng núi

mờ/Triền non mưa trắng giấc mơ hải hồ thân thương/Nhẹ bước phiêu bồng

Bởi đời vương lụy/Nhẹ bước phiêu bồng bởi đời vương lụy mình gần giấc mơ

(ớ…… ơ)/Con đường cây cọ thân cao/Xa giăng mường tượng hàng cau quê

mình/Vang vang phố xá rập rình/Quên đi sống với lưng chừng hàng cây/Thân

trời mắc võng mây bayNgọn xa gọi bóng nhạn bầy ngao du/Mình nghe ràng buộc cơ

cầu/Giấc mơ giao cảm hạc lầu cổ nhân/Những tiếng rụng rời

Hàng phong trống trải/Trời lờ lững qua làm cho bay lá quanh nhà/Dù lăn đâu

nữa lá ơi cũng là giam thân/Ngày tháng năm buồn/Đọc người Trang

Tử/Ngày tháng năm buồn/Đọc người Trang Tử đại bàng về mây/(á…… a)

XIN GHI RÕ BẢN NHẠC “Nhạc Và Truyện” (GHI THEO TỪNG HÀNG TRONG BẢN NHẠC)

Nhạc Vĩnh Điện, Thơ Trần Văn Nam

Khi công viên chưa bóng người hò hẹn /Mây trên

trời có nhạc khúc bay nhanh /Sương lam mờ có tiết điệu mong

manh /Ghế đá dài vắng không đường cát sỏi /Khi công

viên chưa bóng người bước tới /Tượng đá buồn có nhạc lá bay

khô /Văng vẳng âm thanh cành gãy mơ hồ /Một dáng chim

đen nặng nề vỗ cánh /Khi công viên im lìm trưa hiu

quạnh /Nghe dạt dào nhạc lá những cây sao /Gió quanh

năm thành đường mòn mải miết /Trắc bá thẳng hàng nhạc gió vòm

cao /Khi có người bỗng có đời thân thiết /Lúc đôi tình

nhân dừng bước ghé qua /Nhạc đất trời khởi sự có lời

ca /Lời ca mối tình mới vừa chớm nở /Khi có

người có buồn vui sướng khổ /Đang hò hẹn ai dám nghĩ chia

phôi Gần bên nhau ai dám bảo xa xôi Bản tình ca nhấp nhô thuyền ra

biển /Khi có người thì bắt đầu có truyện /Nhạc thiên

nhiên thành nhạc khúc của người /Từ Thiên Thai nhạc xuống đời tục

lụy /Nhạc tinh khôi thành bài hát lứa đôi.